xerdord
xerdord
Last updated a year ago by zpeed .
MIT · Original npm · Tarball · package.json
$ cnpm install xerdord 
SYNC missed versions from official npm registry.

Xerdord Modülü

 • Türkçe Discord Bot Modülü! ​
 • 12.02.2019 Tarihinde Herkese Sunuldu! ​
 • Modülü kullanmak basit ve kolaydır. ​
 • Modülde ek olarak reklam engelle, küfür engelle ve döviz komutları gelmiştir. ​

KURULUM

 • İlk önce npm install xerdord yazmalısınız. ​
 • Bu modülü indirmenizi sağlayacaktır. ​
 • Aşağıdaki kodları "server.js / index.js / bot.js" ne kullanıyorsanız onun içine atınız. ​

KOMUTLAR VE KULLANIMI

KOMUTLAR KULLANIM
ascii client.komut.ascii(mesaj)
radyo client.müzik.radyo(kanal)
hesapla client.komut.hesapla(işlem)
oynat client.müzik.oynat(link/isim)
eightBall client.komut.eightBall(soru)
fakemesaj client.komut.fakemesaj(kişi, mesaj)
temizle client.komut.temizle(miktar)
emojiyazı client.komut.emojiyazı(mesaj)
çeviri client.komut.çeviri(dil, mesaj)
bitcoin client.komut.bitcoin()
atasözü client.komut.atasözü()
banner client.komut.banner(mesaj)
yaz client.komut.yaz(mesaj)
afk client.komut.afk(sebep)
reklam-engelle client.komut.reklamengelle(aç/kapat)
küfür-engelleme client.komut.küfürengelleme(aç/kapat)
otorol client.komut.giriscikisrol(rol)

TASLAKLAR

 • bot.js | app.js | index.js | server.js taslağı =>
const xerdord = require("xerdord");
const client = new xerdord.Hazir({
  token: " ", //Bot tokeninin buraya
  prefix: " ", //Prefixiniz.
  sahip: [" "] //Bot sahibi IDsi
});
​
client.on("message", message => {
 if (message.author.bot) return;
 if (message.content.indexOf(client.ayarlar.prefix) !== 0) return;
​
 const args = message.content.slice(client.ayarlar.prefix.length).trim().split(/ +/g);
 const komut = args.shift().toLowerCase();
​
 try {
  let komutDosyası = require(`./komutlar/${komut}.js`);
  komutDosyası.run(client, message, args);
 } catch (err) {
  console.error(err);
 }
});
​
client.giris();

 • komutlar/komut_adı.js taslağı =>
const Discord = require('discord.js')
const xerdord = require("xerdord")

module.exports.run = async (bot, message, args) => {
 bot.komut.komut_adı(<argüman>)
 //veya
 bot.müzik.komut_adı(<argüman>)
}

module.exports.help = {
  name: " ", //komut adı
  description: " ", //açıklaması
  usage: "  " //kullanımı
}

Current Tags

 • 2.0.3                                ...           latest (a year ago)

7 Versions

 • 2.0.3                                ...           a year ago
 • 2.0.2                                ...           a year ago
 • 2.0.1                                ...           a year ago
 • 1.0.6                                ...           a year ago
 • 1.0.5                                ...           a year ago
 • 1.0.4                                ...           a year ago
 • 1.0.1                                ...           a year ago
Maintainers (1)
Downloads
Today 0
This Week 0
This Month 0
Last Day 0
Last Week 0
Last Month 1
Dependencies (24)
Dev Dependencies (0)
None
Dependents (0)
None

Copyright 2014 - 2017 © taobao.org |