bkmexpress
Nodejs api for bkm express payment system (Turkey)
Last updated a year ago by brend .
MIT · Repository · Bugs · Original npm · Tarball · package.json
$ cnpm install bkmexpress 
SYNC missed versions from official npm registry.

BKM Express NPM version Downloads Build Status Dependency Status Coverage

BKM Express payment system sdk (Turkey) for Node.js

v1.x.x dokümantasyon için Buraya tıklayınız / For v1.x.x documentation, go HERE

Install

npm install bkmexpress

Sample

Express Router

const express = require("express");
const router = express.Router();
const debug = require("debug")("test:app");
const fs = require("fs");

const Bex = require("bkmexpress");

const privateKey = "PRIVATE-KEY";
const merchantId = "YOUR-MERCHANT-ID"; 

// Kendinize özel end-point url'leri
const urlBase = "YOUR-SERVER-ADDRESS";
const urlForInstallments = urlBase + "/bkm/installments";
const urlForNonce = urlBase + "/bkm/nonce";
// --

// Connection Token'ın Alınabilmesi için Gerekli Konfigürasyonun Yapılması
const config = Bex.BexPayment.startBexPayment(Bex.Environment.SANDBOX, merchantId, privateKey);

router.get("/", function (req, res, next) {
  const merchantService = new Bex.MerchantService(config);

  // Connection Token'ın Alınması
  merchantService.login()
    .then(function (loginResponse) {
      // Ticket Token'ı Üretilmesi
      const ticketResponse = merchantService.oneTimeTicket(loginResponse.Token, 1, urlForInstallments, urlForNonce);
      ticketResponse
        .then(function (response2) {

          // Ticket Token'ın Ön Yüze İletilmesi
          res.render("index", {
            // Client SDK url'ini kendiniz manuel girebilirsiniz
            // ama bu sekilde de yaparsaniz, her ortam degisiklikligi
            // yaptiginizda(Sandbox, Production) url'i degistirmenize gerek kalmadan ortam icin dogru url'i verir.
            baseUrl: config.BexApiConfiguration.BaseJs,
            ticketId: response2.Token.ShortId,
            ticketPath: response2.Token.Path,
            ticketToken: response2.Token.Token
          });
        })
        .catch(function (err) {
          debug("merchantService/oneTimeTicket", "ticketResponse", err);
          next(err);
        });
    })
    .catch(function (err) {
      debug("merchantService/login", "MerchantLoginResponse", err);
      next(err);
    });
});
router.post("/bkm/installments", function (req, res) {
  // Endpoint'in Oluşturulması
  if (req.body.bin && req.body.totalAmount && req.body.ticketId && req.body.signature) {

    const request = new Bex.InstallmentRequest(req.body.bin, req.body.totalAmount, req.body.ticketId, req.body.signature);
    const response = new Bex.InstallmentsResponse();

    if (Bex.EncryptionUtil.verifyBexSign(request.TicketId, request.Signature)) {

      let amount = Bex.MoneyUtils.toNumber(request.TotalAmount);
      let allInstallmentsForEveryBin = {};

      for (let binAndBank of request.binAndBanks()) {
        let bankCode = binAndBank.BankCode;
        let installmentsForThisBin = [];

        // baska bankalar icin vpos hazirlama
        switch (bankCode) {
          case Bex.Banks.ZIRAATBANK:
            // Eger istenilen banka icin pos'unuz mevcutsa
            vposConfig.BankIndicator = Bex.Banks.ZIRAATBANK;
            vposConfig.VposUserId = "bkmtest";
            vposConfig.VposPassword = "TEST1691";
            vposConfig.addExtra("ClientId", "190001691");
            vposConfig.addExtra("storekey", "TRPS1691");
            vposConfig.addExtra("orderId", "9073194");
            vposConfig.ServiceUrl = "http://srvirt01:7200/ziraat";
            break;

          case Bex.Banks.AKBANK:
          default:
            // Yoksa varsayılan bankanız
            vposConfig.BankIndicator = Bex.Banks.AKBANK;
            vposConfig.VposUserId = "akapi";
            vposConfig.VposPassword = "TEST1234";
            vposConfig.addExtra("ClientId", "100111222");
            vposConfig.addExtra("storekey", "TEST1234");
            vposConfig.ServiceUrl = "http://srvirt01:7200/akbank";
            break;
        }

        let installment = new Bex.Installment("1", Bex.MoneyUtils.toTRY(amount), Bex.MoneyUtils.toTRY(amount), Bex.EncryptionUtil.encryptWithBex(vposConfig));
        installmentsForThisBin.push(installment);
        // - end
        allInstallmentsForEveryBin[binAndBank.Bin] = installmentsForThisBin;
      }

      response.Installments = allInstallmentsForEveryBin;
      response.Status = "ok";
      response.Error = "";
      res.json(response);
    }
    else {
      response.Status = "fail";
      response.Error = "signature verification failed";
      res.json(response);
    }
  }
  else {
    const response = new Bex.InstallmentsResponse();
    response.Status = "fail";
    response.Error = "RequestBody fields cannot be null or signature verification failed";
    res.json(response);
  }

});

function checkPayment(nonceRequest) {
  const merchantNonceResponse = new Bex.MerchantNonceResponse();
  const merchantService = new Bex.MerchantService(config);
  merchantService.login()
    .then(function (loginResponse) {
      if (Bex.EncryptionUtil.verifyBexSign(nonceRequest.TicketId, nonceRequest.Signature)) {
        // İşlemin hala geçerliliğinin korunup, korumadığı kontrol edilir.
        // ....
        // basarili nonce cevabı

        merchantNonceResponse.Result = true;
        merchantNonceResponse.Nonce = nonceRequest.Token;
        merchantNonceResponse.Id = nonceRequest.Path;
        merchantNonceResponse.Message = "YOUR-MESSAGE-WILL-BE-STORED-IN-BKM";

        merchantService.sendNonceResponse(loginResponse.Token, merchantNonceResponse)
          .then(function (response) {
            debug("merchantService/sendNonceResponse", "NonceResultResponse", response);
          })
          .catch(function (err) {
            debug("merchantService/sendNonceResponse", "NonceResultResponse", err);
          });
      }
      else {
        merchantNonceResponse.Result = false;
        merchantNonceResponse.Nonce = nonceRequest.Token;
        merchantNonceResponse.Id = nonceRequest.Path;
        merchantNonceResponse.Message = "Signature verification failed";
        merchantService.sendNonceResponse(loginResponse.Token, merchantNonceResponse)
          .then(function (response) {
            debug("merchantService/sendNonceResponse", "NonceResultResponse", response);
          })
          .catch(function (err) {
            debug("merchantService/sendNonceResponse", "NonceResultResponse", err);
          });
      }
    })
    .catch(function (err) {
      debug("merchantService/login", "MerchantLoginResponse", err);
    });
}

router.post("/bkm/nonce", function (req, res) {
  const response = new Bex.NonceReceivedResponse();
  if (req.body.id && req.body.path && req.body.issuer && req.body.approver && req.body.token && req.body.signature && req.body.reply) {
    // asenkron işlemden önce Nonce isteğinin başarılı olarak alındığı iletilmelidir.
    response.Result = "ok";
    response.Data = "ok";
    res.json(response);

    const request = new Bex.NonceRequest(req.body.id, req.body.path, req.body.issuer, req.body.approver, req.body.token, req.body.signature, req.body.reply);
    // asenkron bir işlem ile işlem kontrolleri yapılmalıdır.
    checkPayment(request);
  }
  else {
    response.Result = "fail";
    response.Data = "fail";
    res.json(response);
  }
});
router.get("/result/:ticketPath", function (req, res) {
  // Ödeme İşlemi Sorgulama Endpoint'i Örneği
  const merchantService = new Bex.MerchantService(config);
  merchantService.login()
    .then(function (loginResponse) {
      merchantService.result(loginResponse.Token, req.params.ticketPath)
        .then(function (result) {
          res.send(result);
        })
        .catch(function (err) {
          res.send(err);
        });
    })
    .catch(function (err) {
      res.send(err);
    });
});

module.exports = router;

Template

doctype html
html
  head
    script(src="#{baseUrl}", type="text/javascript")
  body
    #payment-dropin
    script(type="text/javascript").
      // Client SDK'daki BKM Express ile Öde Butonunun Kullanımı
      var ticketIdForInit = "#{ticketId}";
      var ticketPathForInit = "#{ticketPath}";
      var ticketTokenForInit = "#{ticketToken}";

      Bex.init({"id": ticketIdForInit, "path": ticketPathForInit, "token": ticketTokenForInit}, "modal", {
        container: "payment-dropin",
        buttonSize: [135, 70],
        onCancel: function () {
          console.log("ödeme işlemi iptal edildiğinde yapılacak işlemler için kullanılacak callback. Ticket'ı yenilemek gibi işlemleri bu callback içinde yapabilirsiniz.");
          location.reload();
        },
        onComplete: function (status) {
          console.log("ödeme tamamlandığında yapılacak işlemler için kullanılacak callback", status);
          document.location.href = "/result/" + ticketPathForInit;
        }
      });

Debug

DEBUG=bkmexpress.test:*,bkmexpress:* npm start

Run Tests

npm test

Contributors

We welcome contributions of all kinds from anyone.

Current Tags

 • 2.1.2                                ...           latest (a year ago)

34 Versions

 • 2.1.2                                ...           a year ago
 • 2.1.1                                ...           a year ago
 • 2.1.0                                ...           2 years ago
 • 2.0.4                                ...           2 years ago
 • 2.0.3                                ...           2 years ago
 • 2.0.2                                ...           2 years ago
 • 2.0.1                                ...           3 years ago
 • 2.0.0                                ...           3 years ago
 • 2.0.0-rc.0                                ...           3 years ago
 • 2.0.0-beta.8                                ...           3 years ago
 • 2.0.0-beta.7                                ...           3 years ago
 • 2.0.0-beta.6                                ...           3 years ago
 • 2.0.0-beta.5                                ...           3 years ago
 • 2.0.0-beta.4                                ...           3 years ago
 • 2.0.0-beta.3                                ...           3 years ago
 • 2.0.0-beta.2                                ...           3 years ago
 • 2.0.0-beta.1                                ...           3 years ago
 • 1.0.0 [deprecated]           ...           3 years ago
 • 0.3.0 [deprecated]           ...           3 years ago
 • 0.2.12 [deprecated]           ...           4 years ago
 • 0.2.11 [deprecated]           ...           4 years ago
 • 0.2.10 [deprecated]           ...           4 years ago
 • 0.2.9 [deprecated]           ...           4 years ago
 • 0.2.8 [deprecated]           ...           4 years ago
 • 0.2.7 [deprecated]           ...           4 years ago
 • 0.2.6 [deprecated]           ...           4 years ago
 • 0.2.5 [deprecated]           ...           4 years ago
 • 0.2.4 [deprecated]           ...           4 years ago
 • 0.2.3 [deprecated]           ...           5 years ago
 • 0.2.2 [deprecated]           ...           5 years ago
 • 0.2.1 [deprecated]           ...           5 years ago
 • 0.2.0 [deprecated]           ...           5 years ago
 • 0.1.0 [deprecated]           ...           5 years ago
 • 0.0.1 [deprecated]           ...           5 years ago
Maintainers (1)
Downloads
Today 0
This Week 0
This Month 34
Last Day 0
Last Week 0
Last Month 0
Dependencies (16)
Dev Dependencies (10)
Dependents (0)
None

Copyright 2014 - 2016 © taobao.org |